Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Goran-Pavel Šantek

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Etnologija i antropologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Ul. Mihovila Pavlinovića bb
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385 23) 200 501; (
E-mail adresa: