Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mladen Kos - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1983
Doktor znanosti na smjeru telekomunikacija

 
Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1976
Magistar znanja na smjeru telekomunikacija

 
Elektrotehnički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1972
Diplomirani inženjer elektrotehnike