Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Mirela Galić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Građevinski fakultet
Sveučilište u Splitu
Split
- 2002.
Magistar tehničkih znanosti, polje građevinarstvo