Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Juraj Bartolić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1975. - 1982.
Doktor tehničkih znanosti, područje elektrotehnika

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1971. - 1975.
Magistar tehničkih znanosti, područje elektrotehnika

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 1971.
Diplomirani inženjer elektrotehnike