Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Hrvoje Šarčević

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Agronomija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica:Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 01 239 3937
E-mail adresa: