Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Branimir Hackenberger Kutuzović

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:Tel. 031 232 622
GSM 098 338 998
E-mail adresa: