Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Branimir Belaj

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Jaegerova 9
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: