Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Dražen Domijan

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Psihologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Trg I.Klobučarića 1
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: