Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Sanja Tadić-Šokac

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: