Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Alan Goluban - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Arhitekture RISC procesora, operativni sustavi