Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mislav Grgić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: kompresija mirnih i pokretnih slika (DCT, waveleti)

Interesi: pretraživanje slika (MPEG-7)

Interesi: prepoznavanje lica / biometrija

Interesi: digitalne videokomunikacije

Interesi: multimedijske komunikacije

Interesi: digitalna i analogna televizija

Interesi: komunikacije Internetom