Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivana Miletić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
Docent pri Zavodu za bolesti zubi.

 
Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2000
Doktor medicinskih znanosti iz područja stomatologije

 
Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1998
Magistar medicinskih znanosti iz područja stomatologije.

 
Stomatološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1995
diplomirala

 
Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: Specijalizacija iz dentalne patologije s endodoncijom
Područje specijalizacije: endodoncija
Ustanova: Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Grad: Zagreb
2001 - 2004
Stečeno zvanje: specijalist dentalni patolog i endodont