Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ivana Miletić - Projekti

Natrag na pregled projekata

Eksperimentalna i klinička endodontologija
Šifra projekta: 0065999
Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Opis projekta
-

Voditelj projekta: Ivica Anić
E-mail adresa:

Ustanova: Stomatološki fakultet Zagreb
Trajanje: 1996 -
Bibliografija projekta
Opis projekta na stranicama financijera