Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ervina Bilić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Izv. prof. dr. sc.
Zvanje: Znanstveni savjetnik


Kontakt adresa

Ustanova:Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i KBC-a Zagreb
Ulica:Kišpatićeva 12
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 1 2388 261
E-mail adresa: