Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija


Saša Bogdan - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Šumarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1998 - 2002
mr. sc.

 
Šumarski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1991 - 1996
diplomirani inženjer šumarstva