Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Hrvoje Kraljević - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
"Ruđer Bošković"
1984
nagrada "7 sekretara SKOJ-a"
1971