Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Edyta Đermić

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Agronomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Agronomski fakultet
Ulica: Svetošimunska cesta 25
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 01 239 3731
E-mail adresa: