Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ivan Mrakovčić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: