Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Bibliografija
Biografija


Željana Agić

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: