Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Bibliografija
Biografija


Željana Agić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1998. - 2002.
magistar znanosti

 
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja
Sveučilište u Splitu
Split
1992. - 1997.
profesor matematike i fizike