Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Lovro Županović

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o umjetnosti
Akademski stupanj: Akademik
Zvanje: Redoviti profesor u mirovini


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: