Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Vesna Židovec Kalember - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Ukrasno bilje - lončanice, Introdukcija samoniklih vrsta u uzgoj, Očuvanje biljnih genetskih izvora, Analiza bioraznolikosti pomoću molekularnih biljega, Molekularna filogenetika