Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Borislav Kovačević - Biografija

Rođen u Sisku.

Linkovi:
http://spider.irb.hr/QOCG/boris.htm