Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Biografija


Borislav Kovačević - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Godišnja nagrada
2003