Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Josipa Bašić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Zamjenica člana
Nacionalno Vijeće za djecu Republike Hrvatske
1998 - 2000

Predsjednica Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece u mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju
Vladea Republike Hrvatske

Voditelj poslijediplomskog studija
Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
1995 - 1998

Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost
Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu

Član Matičnog povjerenstva za polje Kineziologije, Defektologije i Pedagogije
Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
1995 - 1998

Pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju
Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
1993 - 1995

Voditelj poslijediplomskog studija
Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
1990 - 1993

član Skupštine i Odbora za razvoj Sveučilišta
Sveučilište u Zagrebu
1988 - 1990

pročelnik Odsjeka za poremećaje u ponašanju
Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu
1983 - 1985