Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Josipa Bašić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet za defektologiju
Sveučilište u Zagrebu
- 1985.
doktorat znanosti iz područja defektoloških znanosti

 
Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar" Medicinski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1977.
magisterij znanosti iz školske higijene

 
Visoka defektološka škola
Sveučilište u Zagrebu
- 1970.
diplomirala na studiju socijalne patologije i mentalne retardacije

 
Trajna izobrazba

edukacija iz traumatske terapije
"The William Glasser Institut", SAD
1991.-1996.
 

-
instruktor iz Realitetne terapije, Teorije izbora i Kvalitetnog menagmenta
1989.
 

trening iz Obiteljske terapije
Klinika za psihološku medicinu, Zagreb
1985.-1988.
 

certifikat iz Realitetne terapije
"The William Glasser Institut", SAD
1985.-1987.
 

trening iz komunikacijskih vještina
Slovenija
1984.-1986.
 

"sensitivity" trening i trening za grupn
Republički zavod za socijalni rad, Zagre
1970.-1972.