Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Josipa Bašić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Modeli intervencije radi prevencije poremećaja u ponašanju

Evaluacija modela tretmana osoba s poremećajima u ponašanju

Zajednice koje brinu kao modeli prevencije poremećaja u ponašanju

Utjecaj socijalnih činilaca na razvoj kriminaliteta

Znanstvena utemeljenost i razvoj socijalne pedagogije u Republici Hrvatskoj