Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Biografija


Josipa Bašić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Područje prevencijske znanosti (teorijski i intervencijski) i to u području prevencije rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju djece i mladih. Posebni interesi usmjereni su prema prevenciji u lokalnoj zajednici (što podrazumijeva programe usmjerene na obitelj, školu, susjedstvo, ključne ljude i druge socijalne aktere u okruženju) počevši od strategijskog postavljanja prevencije do planiranja prevencijskih programa i njihove implementacije, evaluacije, odnosno znanstveno utemeljenih/science-based i evidence-based i model programa prevencije. U odnosu na razine prevencije(kontinuitet intervencija) znanstveni interes usmjeren je na univerzalne,selektivne i ciljane intervencije.