Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Anđela Vukasović

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Republike Austrije 16
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: