Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija


Marijana Peričić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Etnologija i antropologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Amruševa 8, P.P. 290
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 4816 903
E-mail adresa: