Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Marina Perić Kaselj

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica: Trg Stjepana Radića 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: