Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Željko Oštarić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: