Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Saša Ceci - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2003
Magistar znanosti u polju fizike

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1998
Diplomirani inženjer teorijske fizike