Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Alija Kulenović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Psihosocijalne determinante kriminalnog ponašanja i tretman prijestupnika

Stres i socijalna reintegracija