Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mirela Šarac - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Hrvatska pravna povijest i europska pravna tradicija