Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mirko Petrić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. + 385 (0)23 200 615
E-mail adresa: