Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Perić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2006
Magistar znanosti na smjeru elektrotehnike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2001
Diplomirani inženjer elektrotehnike