Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mario Perić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Istraživanje sofisticiranih mikroelektroničkih struktura