Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Andreja Gajović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Prirodoslovno matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 2003
Doktor znanosti, područje fizika (tema: Istra ž ivanje sustava T iO 2 / Z rO 2 izme đ u m ikro - i nano č estica)

 
Prirodoslovno matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
Magistar znanosti, područje fizika, smjer Atomska i molekularna fizika (tema: Istraživanje strukturnih promjena cirkonijevog i titanovog oksida te njihovih smjesa Ramanovom spektroskopijom)

 
Prirodoslovno matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1994
diplomirani ing. fizike (rad: Ramanova spektroskopija ZrO2 na visokim temperaturama)