Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ante Periša

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filozofija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 (0)23-200-525
E-mail adresa: