Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Ante Periša - Biografija

Rođen 1971. u Krkoviću, županija Šibensko-kninska.
Dodiplomski filozofsko-teološki studij završio je diplomiravši 1996. na KBF-u u Zagrebu. Potom je studirao na Filozofskom fakultetu DI i paralelno radio kao srednjoškolski profesor u Zagrebu.
U proljeće 1998. prelazi raditi na (danas) Sveučilište u Zadru, a od jeseni upisuje doktorski studij u Beču.
Doktorirao filozofiju na Bečkom sveučilištu 2002.

Linkovi:
http://personal.unizd.hr/~anperisa/