Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija


Tonči Matulić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Teologija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Vlaska 38
Grad:10001 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 / 48 90 429
E-mail adresa: