Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vladimir Jovanović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Nanometarski elektronički elementi i sklopovske primjene

Sofisticirane poluvodičke strukture za komunikacijsku tehnologiju

Istraživanje sofisticiranih mikroelektroničkih struktura