Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vladimir Jovanović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Istraživanje prospojnih mreža na čipu te ekstrakcija parazitnih elemenata. Dizajn i svojstva prospojnih mreža velikih brzina.
Novi poluvodički elementi za VLSI sklopove kao bipolarni tranzistor s horizontalnim tokom struje (HCBT).