Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravka Botica - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Arhitektura i štafelajno slikarstvo u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća

Arhitektura i štafelajno slikarstvo 17. i 18. stoljeća u Hrvatskoj