Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Kristijan Gergeta - Biografija

Rođen u Puli dana 3.07.1975. U Puli završio obaveznu srednju i muzičku srednju školu. U gradu Zagrebu nastavlja svoje obrazovanje na visokom učilištu, tako da se 1994. godine upisuje na prvu godinu dodiplomskog studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na trećoj godini upisuje smjer Elektroenergetika usmjerenja Energetske tehnologije. Studij redovno završava 27. 09. 1999. uspješnom obranom diplomske radnje na temi "Procjena mogućih posljedica nesreće na stanovništvo prilikom nesreće u nuklearnoj elektrani" pod mentorstvom prof. dr. sc. Nikole Čavlina na Zavodu za visoki napon i energetiku. Kao nagradu za uspješno napisanu i obranjenu diplomsku radnju te za uspjeh tijekom studija, dana 19. 11. 1999. odlukom nastavničkog vijeća, uručena mu je brončana plaketa "Josip Lončar". Tenutno zaposlen na Zavodu za primijenjenu fiziku na radnom mjestu znanstvenog novaka na projektu "Modeliranje nuklearnog gorivnog ciklusa" pod mentorstvom prof. dr. sc. Dubravka Peveca. Magistrirao na temi "Modeliranje izgaranja integralnih sagorivih apsorbera koji sadrže obogaćeni bor" pod mentorstvom prof. dr. sc. Dubravka Pevec na Zavodu za primjenjenu fiziku 2004. godine.

Hobi:plivanje, biciklizam, gitara, klasična muzika (sviranje i slušanje), audiofilska tehnika