Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Kristijan Gergeta - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
1994 - 27.09.1999
Diplomirani inženjer energetike

 
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
- 2004
Magistar znanosti na polju elektrotehnike