Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Kristijan Gergeta - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Nuklearna i opća energetika, programiranje, izrada WEB aplikacija, administracija računala.