Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Katica Lacković-Grgin

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Psihologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (023) 200-655
E-mail adresa: