Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Rebeka Mesarić Žabčić - Biografija

Rebeka Mesarić Žabčić rođena je 18. prosinca 1971. godine u Čakovcu. Osnovnu i srednju školu (Srednjoškolski centar J. Š. Slavenski, smjer-odgojno-obrazovni) završila je u Čakovcu. Studij povijesti i geografije upisala je 1990. godine. Diplomirala je 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom diplomskog rada "Mađarizacija u Međimurju".
Na IUC-u u Dubrovniku u razdoblju od 1993.-1996. godine završila je tečaj medievistike i sudjelovala je u radu Dubrovačke medievističke radionice.
Aktivno govori i služi se engleskim i francuskim jezikom, a talijanski i njemački koristi pasivno.
Poslijediplomski studij: Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja upisala je 1996. godine na PMF-u u Zagrebu. Magistrirala je 1999. godine na temu "Marine i nautički turizam Republike Hrvatske i time stekla znanstveni stupanj magistra znanosti, znanstvenog polja geoznanosti, grana-geografija.
U Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu zaposlena je od 2000. godine i od tada se najvećim dijelom bavi istraživanjima vezanima uz hrvatske iseljenike. Radila je na projektima "Hrvatska dijaspora" i "Hrvatske migrantske zajednice: pripadnost i multikulturalizam". Trenutno je uključena u projekt voditelja dr. sc Saše Božića pod naslovom: Transnacionalne migracije-izazovi hrvatskom društvu.
S dr. sc. Ružicom Čičak-Chand ko-ordinirala je međunarodni projekt: Migration and Intercultural Relations-Challenge for European Schools Today", Comenius 2-3 Inservice Training Course od 2002.-2005. godine. Istovremeno je za Bruxelles bila i glavna evaluatorica istoimenog projekta. Od 2005.-2008. s dr. sc. Ružicom Čičak-Chand ko-ordinira međunarodni projekt "Learning Migration".
Godine 2002. dobitnica je znanstveno-istraživačke stipendije Istraživačkog vijeća (Research Council) iz Osla na Sveučilištu u Stavangeru u Norveškoj. Održala je seriju predavanja o Republici Hrvatskoj, Domovinskom ratu i svom istraživanju u: Norveškom emigracijskom centru u Stavangeru, na Sveučilištvu u Stavangeru, Muzeju norveškog iseljeništva u Hammaru, Srednjoj školi u Sandnesu (Sandnes Upper Secondary School) i Osnovnoj školi u Bergenu (Bergen Gautesete Primary School).
Višegodišnja je članica Hrvatskog geografskog društva (HGD-a) iz Zagreba, Matice Hrvatske, Hrvatskog-gradišćansko-hrvatskog društva (HGH), Austrijskog kulturnog foruma, "Alliance for Responsibile, Plural and United World" iz Pariza, EDRN-a (European Diaspora Research Networka) i Hrvatskog svjetskog Sabora. Potpredsjednica je Hrvatskog nacionalnog odbora međunarodnog društva za jugoistočnoeuropske studije AIESEE (Association Internationale D'etudes Du Sud-Est Europeen).
Sudjelovala je u organizaciji nekoliko domaćih skupova i tečajeva, organizirala i vodila više stručnih putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu; istodobno je i samostalno planirala, organizirala i provodila terenska istraživanja. Držala je predavanja na Geografskom odsjeku PMF-a u sklopu tribine "Geografski ponedjeljak". U razdoblju od 2001. do 2003. godine vanjska je suradnica Znanstveno-obrazovnog programa Hrvatske radio televizije. Više je puta gostovala na HRT-u u sklopu emisija vezanih za hrvatske iseljenike ("Glas domovine", "Prizma") kao i na radiopostajama Sljeme te Prvom i Drugom programu Hrvatskog radia. Bila je mentorica novinarki HRT-a, gđi. I. Čulini prilikom obavljanja prakse za doktorski studij i istraživanja vezanih uz temu identiteta mladih iseljenika hrvatskog podrijetla u Australiji.
Od školske godine 2001./2002. članica je povjerenstva za prosudbu i ocjenu udžbenika iz zemljopisa/geografije, a od 2005./2006. članica je povjerenstva i za prosudbu i ocjenu udžbenika iz povijesti. Više je puta bila recenzentica znanstvenih radova za međunarodno priznati časopis Društvena istraživanja.
U Centru za kulturu i informacije Maksimir ko-ordinirala je i bila učesnicom znanstvene tribine: Hrvatsko iseljeništvo i manjine u Hrvatskoj u procesu europskih integracija.
Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu doktorirala je na temu "Utjecaj migracija na transformaciju naselja Međimurja" 2005. godine te stekla akademski stupanj doktora znanosti.
Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u sklopu Studija povijesti, u svojstvu vanjske suradnice u akademskoj godini 2007./08. predavat će kolegije: "Migracije u srednjoj Europi i Mediteranu" i "Povijest hrvatskih migracija".